Grönssö Slott

Trögden
Mälardalen är utan tvivel det område i Sverige som betytt mest i framväxten av det moderna Sverige. Trögden och trakten runt Enköping är utan tvivel ett av de områden i Sverige som betytt mest i framväxten av det moderna Sverige.

Med sina goda jordar blomstrade här tidigt bronsålderkulturen med rik handel och utbyte med andra folk bland annat på andra sidan Östersjön. Från Mälardalen drog flertalet de svenska vikingarna ut i härnad och handel. De första missionärerna med Ansgar slog sig ned på Birka – dåtidens kungasäte och mäktiga handelsplats. Svearnas kungar utropas från Mora sten. Slaget vid Gestilren år 1210 lade grunden för en lång period av relativt lugn under vilken Sverige som rike kunde ta form. Mälardalen var också skådeplatsen för stormaktstidens politiska intriger och maktutövning.

Enköping är en av Sveriges första städer med stadsrättigheter från 1200-talet.


Veckholms kyrkaEkholmen

Och hela tiden har människorna satt sina spår i form av fornborgar, hällristningar, naturformationer, byar från tiden före storskifte och laga skifte, storslagna byggnadsverk med slott och kyrkor, stort antal lämningar från indelningsverkets dagar och mycket, mycket mer.

Brandskogsskeppet, Boglösa

Har du en grupp på 10-20 personer med dig kan du själv sätta ihop en tur bland våra utflyktsförslag. Vi står för det praktiska med kunniga guider, buss och mat under turen. Alternativt kan du hoppa på en av våra fasta turer.
Kontakta oss för förslag till upplägg.

IntresseanmälanSvenska MontessoriförbundetDetta är vi Barngrupperna Personalen Lokalerna Samverkan - hem och förskola Intresseanmälan Montessoripedagogiken Svenska Montessoriförbundet